In English

Improving landfill monitoring programs with the aid of geoelectrical-imaging techniques and geographical information systems

Kevin Hine
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:22, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 4084

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek