In English

Flödessimulering för strategibeslut inom tillverkning av rullar vid SKF Sverige AB

Discrete event simulation to support strategic decision in roller manufacturing at SKF Sverige AB

Joakim Dahlqvist ; Samuel Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-04-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 40457

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek