In English

Implementation of a passively mode-locked fiber laser using a saturable absorber incorporating carbon nanotubes (SAINT)

Jiang Xin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 4042

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek