In English

Med fokus på säkerhet - Analys och konceptutveckling av spårvagnsinteriör

Safety in focus - Analysis and concept development of tram interior

Rebecka Appelfeldt ; Karolina Nätterlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-04-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 40419

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek