In English

Med fokus på kommunikation. Produktkoncept av hemtelefon med fokus på verbal och visuell kommunikation

Focussing on Communication. A Product Concept for Home Telephone with a Focus on Verbal and Visual Communication

Lars Wettre
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-04-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 40417

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek