In English

Utveckling av displaybaserat användargränssnitt för avancerade fordonsinställningar

Interface Development of Advanced Car Settings in a Display Based System

Ingrid Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-04-10. Den ändrades senast 2015-12-17

CPL ID: 40415

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek