In English

The Coach as an Ergonomic Workplace - Problem Analysis and Concept Development

Malin Gabre ; Åse Lindström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-04-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 40413

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek