In English

Evaluation and comparison between the three ergonomic softwares: Catia V5, Jack and eM-Human by the study of Volvo and Saab cases

Carles Adell Fernandez ; Jordi Graells Torres
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-04-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 40347

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek