In English

Grundläggning och förankring av temporär monteringshall. Utvärdering av åtgärder vid olika geotekniska förhållanden

Foundation and anchorage of temporary assembly tent. Evaluation of methods for different geotechnical cases

Fredrik Forslund ; Elin Hagerud
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:30, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-04-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 40295

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek