In English

Kostnads- och riskanalys av räckesreparationer inom Vägverket Region Väst. En fallstudie ur beställarens perspektiv

Cost- and risk analysis based on road barrier repairs performed in Region West -a case study from the employer’s perspective

Tobias Helin ; Mikael Thörnblad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:26, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-04-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 40293

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek