In English

Compression perpendicular to the grain and reinforcement of a pre-stressed timber deck. Theoretical studies, Laboratory tests and FE-analyses

Silvio Formolo ; Roland Granström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:25, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-04-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 40292

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek