In English

Reinforced Concrete Subjected to Restraint Forces. Analytical and Non-Linear Finite Element Analysis

Johan Nesset ; Simon Skoglund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:23, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-04-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 40291

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek