In English

Samverkan mellan privata och offentliga aktörer under planprocessen gällande Västra Eriksberg

An innovative public-private collaboration process in planning for a new housing area in Sweden - Västra Eriksberg in Göteborg

Marie Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:21, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-04-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 40290

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek