In English

Validering och utveckling av modeller för beräkning av tillståndsutveckling hos vägar. Inriktning på permanenta deformationer i obundna lager

Validation and development of models for calculation of performance development in road structures. With concentration to permanent deformation in unbound granular layers

Björn Locke ; Joel Lovén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:18, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-04-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 40289

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek