In English

Uppföljning av anläggningsprojekt -Beräkningsstöd i anbudsprocessen

A follow up in Civil Engineering projects -Support for estimating in the tendering process

Martin Johansson ; Andreas Stöllman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:17, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-04-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 40288

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek