In English

Modell för klassificering av ytor för selektiva bärighetsförbättrande åtgärder.

Model for Classification of Areas for Selective Reinforcement Measures

Peter Rosengren ; Davor Senohradski
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:15, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-04-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 40287

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek