In English

Iron Oxide Based Materials for the Removal of Copper from Drinking Water - A Study of Freundlich Adsorption Isotherms, Site Energy Distributions and Energy Frequency Distributions

Nader Z. A. Yaghi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:12, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-04-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 40286

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek