In English

Fukt på kallvindar - en kartläggning av småhus i Västra Götalands län

Moisture in cold pitched roofs - a mapping survey of single-family houses in Västra Götaland County, Sweden

Caroline Ahrnens ; Emma Borglund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:11, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-04-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 40279

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek