In English

Metod för att kvalitativt värdera tillgängligheten för alla till kollektivtrafiken. Fallstudie Stenungsund station

Method for qualitatively evaluating accessibility of public transport to all citizens –Case study Stenungsund station

Sara Axelsson ; Mats Thurhammar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:10, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-04-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 40276

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek