In English

Metod för att kvalitativt värdera tillgängligheten för alla till kollektivtrafiken. Fallstudie Stenungsund station

Method for qualitatively evaluating accessibility of public transport to all citizens –Case study Stenungsund station

Sara Axelsson ; Mats Thurhammar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:10, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]