In English

Design och uppföljning av injektering i berg. En fältstudie av dropptätning i två större järnvägstunnlar

Design and evaluation of hard rock grouting. A field study of sealing drips in two major railway tunnels

Peter Edrud ; Henrik Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:4, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-04-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 40271

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek