In English

Miljö kopplat till löne- och belöningssystem inom transport- och åkeribranschen

Environmentally based wages and incentive structures for the transportation industry

Sofia Gustafsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:3, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-04-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 40270

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek