In English

Praxis för hållplatsutformning och trafikantinformation för funktionshindrade - en jämförelse mellan tio städer i norden

Practice for designing bus stops and travel information for functionally disabled - a comparison between ten cities in northern Europe

Anna-Sofia Sjööquist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:2, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-04-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 40265

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek