In English

Mikrosimulering av kollektivtrafikflödet vid korsningen Chalmers. Studie med avseende på kapacitet och genomflöde. Master Thesis

Micro simulation of transit flow at Chalmers intersection. A study regarding capacity and throughput

Ekaterina Mouravieva ; Mohamademin Salahadin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-04-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 40251

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek