In English

Force field simulations of sorption and diffusion in zeolite based water-gas shift catalysts

Marcus R. Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002. 54 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-03-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 40045

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek