In English

Solution of Nonlinear Equilibrium Equations in FE-Analysis of Concrete Structures

Holger Heidkamp
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000. Examensarbete-master thesis - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology, ISSN 99-3001590-6; 00:7, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 3996

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek