In English

3D Structural Analysis of Crack Risk in Hardening Concrete Structures – Verification of an Engineering Method

Ola Kjellman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999. Examensarbete-master thesis - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology, ISSN 99-3001590-6; 99:4, 1999.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 3994

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek