In English

Structural Behaviour of Concrete Slab and Pile Group at The Uddevalla Bridge

Rickard Granstig ; Martin Töppner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1998. Examensarbete-master thesis - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology, ISSN 99-3001590-6; 98:11, 1998.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 3993

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek