In English

Interfacial Energies in AlMg Alloys: A Monte Carlo Study

Svetla D. Chakarova-Käck
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000. Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg], ISSN 99-1571159-x; 2000-120, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-09-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 3944

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek