In English

Sprickrisk vid byte av kantbalkar – inverkan av kylning

Risk of cracking when replacing edge beams - influence of cooling

Kajsa Samuelsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:29, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Utbyte av kantbalk, ung betong, sprickrisk, temperaturspänningar, tvång, krympning, krypning, kylningPublikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 3867

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek