In English

Eurocode versus Swedish national codes for steel bridges – Comparison of design calculations for the railway bridge over Kvillebäcken

Eurocode kontra svenska koder för stålbroar – Jämförelse av dimensioneringsberäkningar för järnvägen över Kvillebäcken

Henrik Jonsson ; Johan Ljungberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:27, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Comparison, BV BRO, BRO 2004, BSK 99, UtilizationPublikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 3866

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek