In English

Erlands hus - Ett stomsystem för lösvirkeshus

Erlands house a building system for lumber houses

Oskar Lawner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:14, 2005.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Stomsystem, lösvirke, färdigkapat, montering, tätt hus, nybyggnad, byggsystem, konstruktionPublikationen registrerades 2005-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 3865

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek