In English

Erlands hus - Ett stomsystem för lösvirkeshus

Erlands house a building system for lumber houses

Oskar Lawner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:14, 2005.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Stomsystem, lösvirke, färdigkapat, montering, tätt hus, nybyggnad, byggsystem, konstruktionOracle XML Developers Kit 10.2.0.2.0 - Production

XML-25011: Error processing XSLT stylesheet: ../index.xsl
file:////usr/local/tomcat/webapps/chex/local/xsl/output/html/normal/body.xsl<Line 340, Column 84>: XML-22021: (Error) Error parsing external document: 'Förbindelse vägras'.