In English

Finite element analyses for limit state design of concrete structure - Possibilities and limitations with SOLVIA

Fernando Lopez ; Fejsal Al-Hazam
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:17, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: shear retention factor, ultimate crack strain, stress, finite element method, non-linear FE-analysis, ultimate load, displacement, crack pattern, ultimate failure capacity, fixed orthogonal cracks, smeared crack approachPublikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 3864

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek