In English

Space-time finite elements and adaptive strategy for the coupled thermoelasticity problem

Fredrik Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999. Report EX - Chalmers Solid Mechanics, ISSN 1402-2168; EX 1999:7, 1999.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-09-19. Den ändrades senast 2015-03-30

CPL ID: 3802

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek