In English

Management of Knowledge and Experiences in Project Management Companies – A way of using knowledge within the construction industry

Patrik Hjelte ; Martin Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:16, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: knowledge management, knowledge sharing, project manager, constructionPublikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2015-01-14

CPL ID: 3790

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek