In English

Comparing the past with the future – is it possible to have a gender equal construction

Stella-Maria Boman ; Beata Sjöberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:15, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Construction sector, family and career, male domination, minorityPublikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 3787

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek