In English

Stability of Tall Buildings

David Gustafsson ; Joseph Hehir
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:12, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Tall buildings, stability, 2nd order effects, global buckling, Vianello, shear angle, stiffness, torsion, warpingPublikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 3785

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek