In English

Entreprenörens verktyg för fuktsäkert byggande - Rekommendationer och rutiner

Marcus Stjernedal ; Daniel Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:10, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Fuktsäkerhet, fuktskador, utfackningsväggar, byggfukt, fuktskydd, checklistaPublikationen registrerades 2007-02-27. Den ändrades senast 2014-12-05

CPL ID: 3784

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek