In English

An examination of the Labrador Sea in the winters of 2002-2004 using ARGO floats

Ting On Chan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:6, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 3782

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek