In English

Hur pendlande bilister uppfattar och följer variabla vägskyltar i Göteborg - Trafikobservationer och telefonenkät

How Commuters Understand and Follow Variable Traffic Signs in Gothenburg.- Traffic Observations and Telephone Questionnaire

Katarina Bryngelsson ; Björn Carlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. 71 s. s. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:11, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 3768

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek