In English

Kommunikation i byggprojekt - Riksbyggens införande av projektplattformen: "CAD-Q Projektnavet"

Communication in construction projects - Riksbyggens implementation of the project platform:"CAD-Q Projektnavet"

Robert Gustafsson ; Frank Schatter
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:5, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 3766

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek