In English

Analys av portrycksförändringar - Validering av Plaxflow samt parameterstudie

Analysis of pore pressure change - Plaxflow validation and parametric study

Robin Ferlesjö
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:4, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 3765

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek