In English

Trafiksituationen på Kongahällavägen i Göteborg - Analys och åtgärdsförslag

The Traffic Situation at Kongahällavägen in Gothenburg - Analysis and Suggestions of Improvement

Lisa Berglund ; Kajsa Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:3, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]