In English

Sambandet mellan kapacitetsökande åtgärder och nyskapad biltrafik

The relation between highway capacity improvements and induced traffic

Srdjan Kostadinov
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:2, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 3763

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek