In English

KCl-Induced Corrosion of a 304-type Austenitic Stainless Steel at 500°C and 600°C

Jesper Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002. 52 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: High Temperature Corrosion, KCl, 304L, Alkali, ChlorinePublikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2014-11-10

CPL ID: 3563

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek