In English

Liquid crystal filled photonic crystal fibers: Alignment in cylindrical geometry and dielectric properties

Anawati Anawati
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 3562

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek