In English

Fluorescensmätning via evanescent vågutbredning i plan optisk vågledare

Per-Ragnar Hansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 3522

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek