In English

Molecular Electronics - A wide perspective on Nanocell like logic circuits

Carl Önnheim
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 3282

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek