In English

Improvement and Redesign of a Kanban System by using Six Sigma

Andreas Johansson ; Manuel Thibaut
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete / Institutionen för industriell kvalitetsutveckling, Chalmers tekniska högskola; E2005:2, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Improvement RedesignPublikationen registrerades 2005-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 3204

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek