In English

Integrating DFSS with DMAIC for Product Improvement at Volvo Car Corporation

Muddasir Ahmed ; Liangta Cheng
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete / Institutionen för industriell kvalitetsutveckling, Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Product ImprovementPublikationen registrerades 2005-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 3203

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek