In English

Towards Robust Design at Volvo 3P

Kazem Yaghootkar ; Ronrapee Leelawong
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete / Institutionen för industriell kvalitetsutveckling, Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Robust DesignPublikationen registrerades 2005-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 3202

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek